Szanowni Państwo,

Świadczymy kompleksowe usługi logopedyczne polegające na:

 • diagnozowaniu, konsultowaniu, programowaniu i przeprowadzaniu terapii w przypadku konkretnych zaburzeń mowy u dzieci;
 • działaniach profilaktycznych, mających na celu usuwanie niepożądanych stanów językowych;
 • diagnozowaniu, kształtowaniu i doskonaleniu sprawności kompetencji u pacjentów:
  • kompetencji poznawczej (wiedzy o sobie i świecie),
  • kompetencji językowej (umiejętności budowania zdań gramatycznie poprawnych),
  • kompetencji komunikacyjnej (umiejętności wchodzenia w językowe role społeczne);
 • rozpowszechniania wiedzy na temat postępowania kształtującego prawidłowe kompetencje poznawcze, językowe i komunikacyjne u dzieci.
Specjalizujemy się w pracy z dziećmi dotkniętymi zaburzeniami rozwoju oraz wadami genetycznymi.
ABU Metoda Krakowska
Naszym celem jest zapewnienie Klientom profesjonalnej, skutecznej terapii wad i zaburzeń mowy, dzięki czemu podniosą jakość i radość życia w otoczeniu rodzinnym, społecznym. Dbamy, aby zajęcia odbywały się w przyjaznej, pełnej zrozumienia i szacunku atmosferze, w odpowiednio przygotowanym i wyposażonym gabinecie.

Jeśli niepokoi Państwa rozwój mowy dziecka zapraszamy na diagnozę logopedyczną. Podczas spotkania sprawdzimy między innymi: prawidłowość budowy aparatu artykulacyjnego, poziom umiejętności poznawczych, językowych i komunikacyjnych dziecka oraz odpowiemy na Państwa pytania i wątpliwości.

Abu Gabinet logopedyczno-pedagogiczny oferuje:

 • diagnozy, konsultacje logopedyczne;
 • konsultacje logopedyczne online przez Skype (do kontaktu zapraszamy osoby, które mieszkają poza Warszawą lub poza Polską a chciałyby skorzystać z konsultacji, superwizji w zakresie prowadzonej terapii zaburzeń mowy);
 • terapię logopedyczną dla dzieci z opóźnionym rozwojem mowy;
 • terapię logopedyczną dla dzieci z zaburzeniami ze spektum autyzmu, wadami genetycznymi, alalią (SLI), afazją, niepełnosprawnością intelektualną, mózgowym porażeniem dziecięcym, niedosłuchem;
 • terapię techniką Manualnego Torowania Głosek dla dzieci niemówiących;
 • wczesną interwencję logopedyczno-pedagogiczną stymulującą: mowę i język, intelekt, pamięć, motorykę, rozwój zabawy, percepcję wzrokową i słuchową, np. dla dzieci urodzonych przedwcześnie, z wadami genetycznymi, urazami okołoporodowymi;
 • terapię logopedyczną dla dzieci z wadami wymowy;
 • zajęcia logopedyczne dla dzieci dwujęzycznych;
 • terapię dla dzieci zagrożonych dysleksją i dyslektycznych.
ABU Metoda Krakowska
Pamiętajcie, że mózg jest najbardziej plastyczny we wczesnych latach rozwoju. Im wcześniej rozpoczęte wspomaganie i stymulacja rozwoju dziecka, tym lepsze wyniki może ono osiągnąć w przyszłości.

Skorzystajcie z usług naszego gabinetu w Warszawie na Pradze-Południe.

Zajęcia odbywają się w bardzo dobrze wyposażonym gabinecie. Oferujemy nowoczesne metody terapii logopedycznej oraz wysoki standard świadczonych usług.
Zajęcia prowadzimy od poniedziałku do soboty - godziny do uzgodnienia.